K.v.K. Haaglanden,
nr. 27279476

RSIN / fiscaal nummer ANBI 815044719

Postbus 437
2100 AK
Heemstede 

info@dejongearnoldus.nl

Doelstelling Stichting De Jonge Arnoldus

Stichting De Jonge Arnoldus heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding van molens in Nederland met een monumentale status, waarvan de eigendom toekomt aan een Stichting of Vereniging. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zodat de door de Stichting verstrekte donaties vrijgesteld zijn van schenkingsrechten.